KONTINUÁLNÍ PROCES V TUNELOVÉ SUŠÁRNĚ
KONTINUÁLNÍ PROCES V TUNELOVÉ SUŠÁRNĚ
Tento proces probíhá při rovnoměrných podmínkách v každé fázi sušení.

TUNELOVÉ PROGRESIVNÍ SUŠÁRNY

Tunelové progresivní sušárny jsou vhodné pro sušení většího množství jednoho druhu materiálu, především jehličnatého dřeva. Efektivní využití je při potřebě sušení od 25 000 m3 dřeva za rok. Jedná se o tunelové sušící komory s kontinuálním procesem sušení. Dřevo je do sušárny zaváženo na kolejových vozících a pomocí dopravníkového systému automaticky postupně prochází sušícími zónami.

Kontinuálně pro vyšší kvalitu

Velkou výhodou progresivních tunelových sušáren je poskytnutí stejných a rovnoměrných podmínek sušení pro všechen zavezený (sušený) materiál a zkrácení celkové doby sušení až o 30% oproti klasickým komorám zavážených vysokozdvižným vozíkem. Nízká spotřeba elektrické a tepelné energie je dosahována za pomocí výkonné rekuperační jednotky. Každá progresivní tunelová sušárna KATRES je navrhována individuálně dle zadání zákazníka tak, aby bylo možné maximálně využít technologických výhod způsobu sušení v těchto komorách.

Výhody rovnoměrného sušení dřeva

  • zajištění rovnoměrných podmínek sušení během celého sušícího procesu
  • individuální řešení a konfigurace sušárny dle potřeby zákazníka
  • značné úspory provozních nákladů v dlouhodobém horizontu
  • nízká spotřeba elektrické a tepelné energie
  • výrazné zkrácení celkové doby sušení
img
Komponenty našich tunelových sušáren jsou vyráběny s maximálním důrazem na kvalitu.
Vzhledem k požadavkům na vysokou spolehlivost promýšlíme každou část sušícího procesu do nejmenšího detailu.
Tunelové sušárny
Tunelové sušárny
Tunelové sušárny
Tunelové sušárny
EFEKTIVITA PŘI VYSOKÉ PRODUKCI
Při požadavku na vysokou produkci sušení dřeva
se snažíme o maximální efektivitu.
Při sušení v tunelových sušárnách jsou kladeny velké nároky na kontinuitu celého sušícího procesu, zejména pak zajištění stejných podmínek sušení. Neméně důležitá je efektivita procesu, a tím pádem i návratnost investice do této technologie. Proto jsou naše tunelové sušárny konstruovány tak, aby vyhovovaly všem těmto nárokům a zároveň přinášely v dlouhodobém horizontu maximální zhodnocení v objemu a kvalitě produkce.
Tunelové sušárny
TECHNOLOGIE TLAČNÝCH RÁMŮ
V našich tunelových sušárnách
využíváme technologie tlačných rámů.
Naše tunelové sušárny vybavujeme pneumatickými tlačnými rámy, které svým působením v kombinaci se správnými sušícími podmínkami vyvolají trvalé deformace v buněčné struktuře. Výsledkem je rovné, bez vnitřních napětí kvalitně vysušené dřevo, vyšší přidaná hodnota a mnoho spokojených zákazníků.
up
Inovovaná progresivní sušárna KAPD