Automatická regulace MK-520

Regulace sušícího prostředí je ovládána pomocí automatického systému MK-520. Grafické prostředí na obrazovce počítače přehledně zobrazuje všechny právě probíhající operace. Intuitivní ovládání sušícího procesu a okamžitá kontrola údajů oproti daným předpokladům je okamžitě k dispozici včetně vyvolání archivovaných dat. Plně automatický proces může být kdykoliv manuálně upravován.

Řídicí systém musí být bez limitů

Náš kontrolní systém je vytvořen na základě nejnovějších programovacích jazyků od Siemens TIA, nebo AMAPu. Aplikovali jsme výsledky nejnovějšího výzkumu, který nám ukazuje, jak lidé vnímají informace na displejích. To umožňuje snadnou, jasnou a logickou práci pro Vás jako operátora. Desítky let zkušeností při různých konfiguracích sušení byly začleněny do našich nově vyvinutých řídících systémů pro sušárny, zařízení pro vysokoteplotní ošetření dřeva a pásové sušárny.

Automatická regulace step
1
Jazyková verze programu
Vyberte si jazykovou verzi, ve které chcete pracovat.
Automatická regulace step item
2
Záložky
V záložkách najdete veškeré nástroje k zadání všech parametrů zakázky.
Automatická regulace step item
3
Hlavní ovládací panel
Hlavní ovládací panel Vám umožňuje zakázku spustit a zastavit, včetně testovací verze a funkce alarmu.
Automatická regulace step item
4
Označení aktivní komory
V pravém horním rohu obrazovky vybíráte aktivní komoru, ve které se právě nacházíte.
Automatická regulace step item
5
Parametry zakázky
V panelu zakázka zadáváte veškeré parametry, týkající se dané zakázky.
Automatická regulace step item
Automatická regulace telefon
Ovládejte sušící proces pohodlně z obrazovky Vašeho tabletu nebo smartphonu, ať už jste kdekoli.

Vlastní princip regulace spočívá v regulování parametrů sušícího prostředí, tedy rychlosti a směru proudění, teploty a vlhkosti vzduchu. Dokonalý způsob regulace sušícího prostředí spolu s přesně stanovenými sušícími řády vám zaručí produkci vysoce kvalitního řeziva, vyznačujícího se rovnoměrným rozložením vlhkosti a tvarovou stálostí. Standardní, speciální nízkoteplotní a řády pro tepelné ošetření dle ISPM 15. Můžete řídit až 32 komor pomocí jednoho počítače s možností dálkového snímání, zpracování a vyhodnocení dat prostřednictvím modemu nebo mobilní sítě GSM. S jednoduchými pohyby můžete přesměrovat kontrolované SMS poplachy na správnou „horkou linku“. Dálkové funkce, aby bylo možné kontrolovat dveře sušárny a tlačné rámy z vysokozdvižného vozíku nebo z kapsy.

up